Serwis BIOMED

Althea oferuje szeroki wachlarz zintegrowanych rozwiązań z zakresu konserwacji i napraw wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego różnych marek, jednolitych i różnorodnych technologii. Usługi biomedyczne świadczymy osobno lub w ramach zintegrowanego serwisu, oferując wyjątkową elastyczność i modułowość, by wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klienta.

Althea może być jednym punktem kontaktu do zarządzania całą bazą urządzeń medycznych. Zapewniamy centra serwisowe na miejscu ze stałym personelem biomedycznym i technicznym. Zapewniamy również szybkie interwencje w razie nieprzewidzianych awarii, aby zredukować czas nieplanowanych przestojów i zmaksymalizować produktywność operacyjną.

Certyfikowana kalibracja i monitoring jakości stanowią pierwszorzędne wskaźniki efektywności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne wykonanie usług, zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Serwis BIOMED może być rozszerzony o wyposażenie takie jak endoskopy, aparaty USG, sondy, narzędzia chirurgiczne, urządzenia do znieczulania i wentylacji, pomocnicze wyposażenie medyczne oraz narzędzia stosowane w opiece domowej.

Przegląd usług:

Inwentaryzacja sprzętu

Inwentaryzacja, oznakowanie, klasyfikacja oraz aktualizacje inwentarza. Centralne archiwum instrukcji obsługi.

Testy akceptacyjne

Procedury techniczne, administracyjne i testy wydajności prowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi.  

Pomiary wartości początkowych i parametrów dla zachowania bezpieczeństwa elektrycznego, a także późniejsze monitorowanie sprzętu. Jedynie testy akceptacyjne dają gwarancję bezpiecznego przygotowania nowego urządzenia i rozpoczęcia jego pracy w danej placówce opieki zdrowotnej lub społecznej.

Konserwacja naprawcza

Nasz zespół pozostaje w ciągłej gotowości, by w przypadku awarii sprzętu biomedycznego szybko przywrócić prawidłową pracę urządzenia i pomóc w zachowaniu maksymalnej ciągłości usług.

Dzięki relacjom z czołowymi producentami sprzętu biomedycznego Althea dostarcza kompleksowe usługi, w tym również szkolenia i optymalny dostęp do części zamiennych.

Konserwacja okresowa

Kontrola i kalibracja są prowadzone na podstawie wzorcowych protokołów operacyjnych, zgodnych z wymaganiami producentów oraz przepisami prawa lokalnego i międzynarodowego.

Działania przeprowadza się równocześnie dla tego samego rodzaju sprzętu, w zależności ich lokalizacji i dostępności.

Konsultacje

Dzięki szerokiej skali działania, międzynarodowemu zasięgowi oraz obszernej znajomości istniejących i powstających technologii Althea zapewnia swoim klientom:

 • Odpowiednie doradztwo przy wymianie różnego rodzaju sprzętu medycznego
 • Określenie planów inwestycji i rozwoju
 • Wsparcie w procesach oceny technologii medycznych
 • Wsparcie w pozyskiwaniu nowych technologii
 • Planowanie i przeprowadzenie transferów technologii na pojedynczych oddziałach lub w całych szpitalach 

Świadczymy również specjalistyczną pomoc w zakresie: 

 • zarządzania jakością, akredytacji systemów,
 • zarządzania ryzykiem klinicznym,
 • definiowania przepływu pracy,
 • rejestracji w bazie danych.

Szkolenia

Dzięki naszym specjalnym programom szkoleniowym, prowadzonym w placówkach lub przez Internet, inżynierowie biomedyczni i lekarze na bieżąco nabywają wiedzę odnośnie najnowszych innowacji technologicznych. 

Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność sprzętu medycznego, a w konsekwencji poprawia jakość opieki.
Dedykowane zespoły szkoleniowe prowadzą kursy teoretyczne i praktyczne w poniższych zakresach:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Znieczulanie
 • Sala operacyjna i sprzęt chirurgiczny
 • Monitoring fizjologiczny
 • Urządzenia terapeutyczne
 • Sprzęt do intensywnej opieki medycznej

oraz z wielu innych dziedzin. Szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem istniejących technologii i dokumentacji producenta.

Planowanie i pozyskanie

Nasze zespoły biomedyczne mogą uczestniczyć w planowaniu wymiany Twojego sprzętu, abyś mógł w pełni korzystać z aktualności, wydajności i skuteczności swojego sprzętu. Nasi specjaliści mogą monitorować sprzęt oraz zgłaszać potrzeby i priorytety w zakresie napraw, na podstawie:

 • wieku urządzenia,
 • zgodności ze standardami technologii i bezpieczeństwa,
 • możliwości obciążenia pracą,
 • dostępności innowacji, dzięki którym zwiększa się sprawność kliniczną,
 • oraz najkorzystniejszych ofert.

Dedykowane zespoły wdrożeniowe posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i narzędzia. Posiadają również relacje z producentami i dostawcami, dzięki czemu pomogą Ci pozyskać najlepsze rozwiązania w korzystnej cenie.   

Utylizacja i wymiana

Chcemy mieć pewność, że technologie, którymi dysponujesz, służą założonym celom, a personel kliniczny pracuje wyłącznie na prawidłowym, bezpiecznym, przydatnym i oszczędnym sprzęcie. Dlatego stosujemy odpowiednie, standaryzowane procedury do oceny i dostosowywania oczekiwanego okresu eksploatacji urządzeń, opartego na: 

 • zaleceniach producentów,
 • obecnych standardach leczenia,
 • kosztach dalszego użytkowania,
 • historii użytkowania, konserwacji i napraw,
 • bezpieczeństwa, jakość i funkcjonalność urządzenia.

Te działania są ściśle powiązane z planowaniem inwestycji, dlatego nasz zespół inżynierów wspiera personel medyczny oraz dyrektorów finansowych szpitali w podjęciu odpowiednich decyzji strategicznych i operacyjnych, poprzedzonych pełnym dostępem do informacji.

Kontrola bezpieczeństwa i kontrole funkcjonalne

Kontrole zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa sprzętu są przeprowadzane na przestrzeni czasu, zwłaszcza w zakresie pracy urządzeń podłączonych do zasilania elektrycznego. Kontrole bezpieczeństwa są częścią zaplanowanej konserwacji.

Obejmują zarówno praktyczne testy sprawdzające jakość świadczonej usługi jak i wykonanie stosownych poprawek i kalibracji.

Otrzymujesz:

 • Jeden punkt kontaktu dla wszystkich urządzeń medycznych,
 • Wysoko wykwalifikowany personel biomedyczny i techniczny,
 • Zespoły techniczne na miejscu do błyskawicznych interwencji,
 • Ograniczenie czasu przestoju urządzeń,
 • Dedykowany dział zaopatrzenia części zamiennych i materiałów,
 • Centra kontaktowe świadczące wsparcie techniczne,
 • Aplikacje mobilne pomocne w zarządzania całą bazą technologii,
 • Centra doskonalenia dla poszczególnych technologii,
 • Raporty funkcjonalności sprzętu, dostępne online w czasie rzeczywistym.

Skontaktuj się z nami