Usługi zintegrowane

Poprawne wdrożenie nowych technologii pozwala poprawić jakość opieki zdrowotnej, ograniczyć wzrost kosztów i zwiększyć dostępność usług. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w środowisku medycznym zaszły złożone zmiany, przez co obecnie poprawna diagnostyka, leczenie i opieka nad pacjentem w dużej mierze zależy od sprawności działania różnego rodzaju urządzeń. Aby skutecznie mierzyć się z silną konkurencją i skomplikowanym systemem opieki zdrowotnej, priorytetem dla szpitali jest optymalizacja stosunku kosztów do przychodów, a jednocześnie wydłużenie okresu użytkowania technologii medycznych i poprawa jakości opieki.

Model usług zintegrowanych, oferowanych przez Althea, skupia się na potrzebie poprawienia jakości opieki i sprawności operacyjnej klienta. Obejmuje nie tylko jedno urządzenie, ale całą bazę różnorodnych technologii używanych w szpitalu, co poprawia wydajność i przepływ pracy. Oferujemy łączone zarządzanie sprzętem – urządzeniami biomedycznymi, do diagnostyki obrazowej i opieki domowej – łącząc liczne umowy z wieloma dostawcami i zarządcami sprzętu możesz mieć jeden kompleksowy kontrakt.

Althea to zaufany partner w zakresie fachowego zarządzania technologią medyczną i sprawniejszego korzystania z niej. Osiągamy te cele przez konserwację profilaktyczną i naprawczą,  instalacje bezpieczeństwa, zdalny monitoring i wymianę sprzętu w każdym miejscu i czasie, by mieć pewność, że zawsze jest gotowy do działania i pracuje prawidłowo. Dzięki naszym usługom zintegrowanym klient nie musi martwić się planowaniem i zarządzaniem pojedynczymi urządzeniami, wieloma umowami i różnymi dostawcami. Zamiast tego może skupić się na opiece nad pacjentem, bo zapewniamy najlepsze systemy zarządzania, a nasza gwarancja jakości to pewność, że wszystkie sprawy są prowadzone prawidłowo, na czas i w przewidzianym budżecie. Mówiąc prościej, kierownictwo szpitala będzie informowane o każdym działaniu w każdym poszczególnym procesie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu technologią biomedyczną, usługach dla diagnostyki obrazowej i rozwiązaniach w opiece domowej.

Otrzymujesz:

  • Jeden punkt kontaktowy dla wszystkich urządzeń medycznych
  • Wsparcie procesów pracy dzięki dedykowanej platformie IT
  • Wydajniejsze korzystanie z technologii medycznych
  • Połączone zarządzanie urządzeniami biomedycznymi i do diagnostyki obrazowej w ramach jednego kontraktu
  • Wysoko wyspecjalizowany, dedykowany zespół techniczny
  • Sprawniejsze świadczenie opieki zdrowotnej

Skontaktuj się z nami