Zrównoważony i zintegrowany model zarządzania: usługi zarządzania serwisem firmy Althea są właściwą drogą do rozwoju procedur klinicznych.

Bezpieczne, skuteczne i wydajne świadczenie opieki to podstawowe wymaganie stawiane wszystkim podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną. Technologia medyczna pomaga lekarzom i menedżerom w osiągnięciu tego celu, a jej znaczenie cały czas wzrasta.

Kierownictwo szpitali musi dokładnie analizować decyzje inwestycyjne pod kątem potencjalnych zysków operacyjnych i klinicznych, zachowując równowagę między potrzebą aktualizacji i modernizacji a koniecznością ograniczania kosztów.

Usługi firmy Althea związane z zarządzaniem wyposażeniem gwarantują zrównoważenie, skalowalność i większą wydajność kliniczną, pomagając równocześnie w zwiększeniu liczby i stopnia złożoności wykonywanych zabiegów mimo utrudnień związanych z presją ekonomiczną.

Firma Althea oferuje kompleksowe i elastyczne wsparcie, co pozwala na zachowanie optymalnej jakości opieki i zarządzania finansami.

Oferowane przez nas długoterminowe zintegrowane usługi zarządzania technologią medyczną za stałą miesięczną lub roczną opłatą serwisową obejmują:

  • Dostawę sprzętu
  • Finansowanie
  • Projektowanie i instalację
  • Konserwację
  • Aktualizacje i wymiany
  • Części zamienne
  • Materiały eksploatacyjne
  • Pozakliniczne wsparcie techniczne
  • Systemy IT

Firma Althea przygotowuje dostosowane i elastyczne usługi w ścisłej współpracy z klientem, dzięki czemu koszty operacyjne ponoszone w danym okresie są mniejsze, a pacjenci mogą się cieszyć większym komfortem opieki.

Niezależność, skala działania i fachowa wiedza firmy Althea pozwala klientom wybierać technologie najlepsze w swojej klasie od jednego lub wielu dostawców. Taka niezależność gwarantuje wybór sprzętu i materiałów najlepszych z klinicznego punktu widzenia, oparty na pełnej informacji i wolny od nacisków ze strony dostawcy, co pozwala na zachowanie najlepszych proporcji między wartością ekonomiczną i operacyjną.

Firma Althea wyróżnia się własnym zespołem projektowo-wdrożeniowym, który przygotuje projekt, zajmie się instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi wszelkich rodzajów sprzętów, a także poprowadzi niezbędne prace budowlane.

Nasz zespół zaprojektuje wszystkie pomieszczenia tak, by pozytywnie wpłynąć na doświadczenia pacjentów, zapewnić im komfort i jednocześnie strzec ich prywatności, godności oraz bezpieczeństwa.

Wybierz firmę Althea jako partnera strategicznego dostarczającego usługi zarządzania wyposażeniem, by ograniczyć niezaplanowane przestoje w pracy urządzeń i wydłużyć ich okres działania. Nasze elastyczne usługi są dostępne w różnych wariantach obsługiwanych przez jedno Biuro obsługi klienta.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi?

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE
ZOPTYMALIZOWANE ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI
WSPARCIE
FINANSOWE

Go beyond with us

Skontaktuj się z naszym personelem i dowiedz się więcej.