Usługi zarządzania serwisem

Bezpieczne, skuteczne i wydajne świadczenie opieki to podstawowe wymaganie stawiane wszystkim podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną. Technologia medyczna pomaga lekarzom i managerom w osiągnięciu tego celu, a jej znaczenie cały czas wzrasta.

Kierownictwo szpitali musi dokładnie analizować decyzje inwestycyjne pod kątem potencjalnych zysków operacyjnych i klinicznych, zachowując równowagę między potrzebą aktualizacji i modernizacji a koniecznością ograniczania kosztów. Usługi Althea związane z zarządzaniem sprzętem zapewniają stabilność, skalowalność i większą wydajność przy zachowaniu wysokiej jakości świadczeń. Pomagają również zwiększyć liczbę wykonywanych zabiegów i poszerzyć ofertę, mimo że presja ekonomiczna może to utrudniać.

Althea oferuje kompleksowe i elastyczne wsparcie, co pozwala zachować optymalną jakość opieki i zarządzania finansami. W długoterminowe zintegrowane usługi zarządzania technologią medyczną wlicza się dostawę sprzętu, finansowanie, projektowanie i instalację, konserwację, aktualizacje, wymiany części zamiennych i materiałów, pozakliniczne wsparcie techniczne i systemy IT, a wszystko za stałą miesięczną lub roczną opłatą serwisową.

Althea przygotowuje dedykowane i elastyczne usługi w ścisłej współpracy z klientem. Dzięki temu koszty operacyjne ponoszone w danym okresie są mniejsze, a pacjenci mogą się cieszyć większym komfortem opieki.

Niezależność, skala działania i fachowa wiedza Althea pozwala klientom wybierać technologie najlepsze w swojej klasie od jednego lub wielu dostawców. Taka niezależność gwarantuje wybór sprzętu i materiałów najlepszych z klinicznego punktu widzenia, poparty pełną informacją i wolny od nacisków ze strony dostawcy, co pozwala na zachowanie najlepszych proporcji między wartością ekonomiczną i operacyjną.

Wyróżnia nas własny zespół projektowo-wdrożeniowy, który przygotuje, a później pokieruje wykonaniem projektu dopasowanego do potrzeb konkretnych budynków i oddziałów. Zajmiemy się instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi wszelkich rodzajów sprzętów, a także poprowadzimy niezbędne prace budowlane. W porozumieniu z właścicielami nasz zespół zaprojektuje wszystkie pomieszczenia tak, by zapewnić pacjentom komfort i jednocześnie strzec ich prywatności, godności i bezpieczeństwa. Dodatkowo projekt zapewni niezależność od konkretnych dostawców, dzięki czemu przyszły wybór kolejnych technologii nie będzie ograniczony do oferty jednej marki.

Wybierz nas jako partnera strategicznego dostarczającego usługi zarządzania sprzętem, by ograniczyć niezaplanowane przestoje w pracy urządzeń i wydłużyć ich okres działania. Nasze elastyczne usługi są dostępne w różnych wariantach, obsługiwanych przez jedno Biuro Obsługi Klienta.

Otrzymujesz:

 • Całkowitą niezależność od sprzedawców i wolność wyboru sprzętu
 • Fachowe, obiektywne doradztwo
 • Pełne zarządzanie sprzętem i wymiany w czasie trwania kontraktu
 • Lepsze planowanie kapitałowe przy pełnym finansowaniu sprzętu
 • Zintegrowane podejście do wyboru sprzętu, konserwacji i materiałów
 • Poprawę kosztów bieżących dzięki stardardyzacji procesów
 • Jeden punkt kontaktowy dla potrzeb całej bazy sprzętów
 • Większą ciągłość operacyjną dzięki elastycznemu i skutecznemu planowaniu serwisu
 • Elastyczność i dopasowanie serwisu do warunków kontraktu
 • Wdrożenie najlepszych w swojej kategorii systemów informatycznych dla informacji klinicznej i zintegrowanego zarządzania
 • Obniżenie ryzyka dzięki fachowej pracy specjalistów
 • Poprawę wyników klinicznych dzięki najnowszej technologii

Skontaktuj się z nami