Usługi outsourcingowe

Althea oferuje elastyczne rozwiązania w kwestii nieklinicznego personelu technicznego, aby zapewnić stabilną i wydajną obsługę zorientowaną na klienta.

Dostarczamy specjalistów wyszkolonych we wszelkich działaniach związanych z koordynacją i zarządzaniem całym procesem diagnostyki i zapisu wyników, od momentu przyjęcia do uzyskania wyników i dokumentacji ikonograficznej. Usługa ma na celu skrócenie kolejek, oferując również większą elastyczność procesu diagnostycznego i lepszą wydajność operacyjną.

Wszyscy pracownicy Althea biorą udział w programie stałego podnoszenia kwalifikacji, aby optymalizować świadczone usługi i poprawić doświadczenia pacjenta.

Skontaktuj się z nami