Rozwiązania dla opieki domowej

Rozwiązania Althea dla opieki domowej zapewniają ciągłość diagnostyki i opieki między szpitalami a środowiskiem lokalnym przy użyciu najbardziej zaawansowanych rozwiązań mobilnych.

Własne ośrodki specjalistyczne Althea przez całą dobę zapewniają zdalne wsparcie i systemy telematyczne, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Rozwiązania dla opieki domowej są idealnie dopasowane do potrzeb pacjentów starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, a także osób z innych grup ryzyka.

Przegląd naszych usług

Teleopieka

Pozwala na reakcję w nagłych przypadkach i zdalne zarządzanie odpowiednimi formami opieki i pomocy.

 • Monitoring socjalny zapewnia regularną kontrolę kondycji psychofizycznej pacjentów i pozwala określić potrzeby dalszych działań
 • Monitoring środowiskowy opiera się na działaniu różnego rodzaju czujników zainstalowanych w otoczeniu pacjenta (czujniki zalania, gazu, pożarowe, temperatury, braku ruchu)

Telemedycyna

Althea dostarcza i koordynuje systemy i rozwiązania dla telediagnostyki i zdalnego monitorowania (RPM) parametrów fizjologicznych przewlekle chorych pacjentów w różnych środowiskach (apteka, ośrodki opieki dziennej, placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne, dom pacjenta).

Opieka domowa

Dostarczenie, zarządzanie i konserwacja szerokiej gamy narzędzi i instrumentów w miejscu pobytu pacjenta, które mają ułatwić życie codzienne i poprawić bezpieczeństwo w środowisku domowym:

 • Wspomaganie oddychania (CPAP, respiratory, tlen)
 • Magnetoterapia
 • Pomoce medyczne

Sprzęt jest stale połączony z centrum pomocy, by przy użyciu odpowiednich kodów móc wezwać potrzebną pomoc (lekarza, pracowników socjalnych, opiekę zdrowotną lub społeczną, policję, straż pożarną).

Prowadzenie pacjenta

Centra kontaktu zapewniają internetowe wsparcie w zakresie dostępu do podstawowych świadczeń opiekuńczych (lekarza, pediatry, pielęgniarki) lub rezerwacji wizyty u specjalisty czy badań diagnostycznych.

Otrzymujesz

 • Lepszą profilaktykę
 • Mniej umawianych wizyt i badan diagnostycznych 
 • Mniej pobytów w szpitalu 
 • Krótszą hospitalizację
 • Późniejszą przeprowadzkę osób starszych do placówki opiekuńczo-pielęgnacyjnej 
 • Obniżenie kosztów leczenia

Skontaktuj się z nami