Profil

Althea to największy na świecie niezależny dostawca usług w zakresie zintegrowanego zarządzania technologią medyczną. Jako zewnętrzny partner świadczymy usługi zarządzania i konserwację całego wachlarza urządzeń medycznych różnych marek w publicznych i prywatnych placówkach opieki zdrowotnej. Specjalizujemy się w wielu obszarach – od urządzeń biomedycznych aż po zaawansowane systemy diagnostyki obrazowej i radiologicznej.

Model biznesowy Althea to niezwykłe połączenie zintegrowanych rozwiązańniezależności od producentów oraz rozległej wiedzy odnośnie procesów opieki zdrowotnej, które prowadzi do poprawy jakości świadczeń, obniżenia kosztów i podniesienia wartości placówek.

Nasze wykwalifikowane zespoły biomedyczne świadczą zaawansowane rozwiązania techniczne niezależnie od marki, technologii i klasy sprzętu, przedstawiając klientowi zintegrowane rozwiązania dopasowane do jego szczególnych potrzeb.

Obecnie Grupa ma pod opieką ponad 1,4 miliona urządzeń medycznych w przeszło 2700 placówkach w 17 krajach. Nasze centra doskonalenia, warsztaty i specjalistyczne laboratoria działają na całym świecie, zapewniając fachowe wsparcie ponad 3 tysięcy inżynierów, techników, administratorów i specjalistów obsługi klienta.

Nowy start doświadczonego zespołu

Althea łączy osiem wiodących firm świadczących usługi w opiece zdrowotnej. Wszystkie szczycą się długą historią innowacyjności i silną pozycją na rynku lokalnym i światowym, a łączy je dążenie do lepszej opieki.