Polityka prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 25 maj 2018 

Ogólne rozporządzenie (UE) o ochronie danych 679/2016 (RODO) zawiera informacje na temat przekazania podmiotom danych informacji o polityce prywatności w art. 12, 13 i 14. 

DANE KONTAKTOWE 

Administrator Danych dla F2i Medtech S.p.A. i jej filii („Althea”):

F2i Medtech S.p.A

Via Papa Giovanni XXIII, 43 (Secondary Seat)

20090 Località Millepini

Rodano / Milano

Tel +39 02 976791

[email protected]

Inspektor Ochrony Danych (DPO) dla Althea

[email protected]

W JAKI SPOSÓB SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ

Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących waszych informacji osobowych lub potrzeby uzyskania pomocy w zarzadzaniu waszymi wyborami.

GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Gromadzimy dane osobowe, które zdecydowaliście się nam przekazać, np. w toku rejestracji, rekrutacji, składania wniosków oraz ankiet, a także w związku z waszymi zapytaniami. Przykładowo, możecie zdecydować o podaniu waszego imienia i nazwiska, informacji kontaktowych, zdrowotnych, ubezpieczeniowych i/lub finansowych w związku z promocją, programem pomocy lub wsparcia dla pacjentów.

JAK WYKORZYSTUJEMY WASZE DANE OSOBOWE

Możemy wykorzystywać wasze dane osobowe w następujący sposób: – w celu udzielenia odpowiedzi na wasze zapytania oraz dostarczenia produktów i usług, których żądacie; – w celu służenia osobom trzecim, o służenie którym do nas występujecie; – dla oceny waszej zdolności do korzystania z pewnych produktów, usług i informacji; – w celu doskonalenia produktów i usług oraz ochrony pacjentów i konsumentów; – w celu dostarczenia produktów i usług, których żądacie; – aby was powiadomić o produktach i usługach Althea, jak również o produktach i usługach oferowanych przez naszych starannie dobranych parterów biznesowych; – w celu zarządzania naszymi miejscami/witrynami i usługami/serwisami. Nie sprzedajemy waszych informacji osobowych zewnętrznym firmom marketingowym.

DZIELENIE SIĘ DANYMI OSOBOWYMI Z INNYMI PODMIOTAMI

Możemy dzielić się waszymi danymi osobowymi z dostawcami usług, partnerami biznesowymi i innymi osobami trzecimi, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli prawo wymaga od nas uzyskania waszej zgody lub z innego powodu uważamy, że wasza zgoda jest właściwa w danych okolicznościach, przed podzieleniem się waszymi danymi osobowymi uzyskamy waszą zgodę. W szczególności, możemy dzielić się informacjami o was: – z naszymi starannie wybranymi partnerami biznesowymi w celu wspólnych promocji lub innych wspólnych programów, lecz tylko jeśli otrzymaliśmy waszą zgodę; – z naszymi dostawcami usług, będącymi osobami trzecimi, którzy wykonują operacje gospodarcze w naszym imieniu; – z naszymi dostawcami usług, będącymi osobami trzecimi, którzy pracują w naszym imieniu oraz naszymi partnerami biznesowymi w celu wysyłania wspólnej komunikacji, która – mamy nadzieję – może was zainteresować; – w celu naszego zabezpieczenia i obrony (z uwzględnieniem egzekwowania naszych warunków); – gdy tego wymaga od nas prawo i/lub agencje rządowe.

WASZE PRAWA

Po dostarczeniu nam waszych danych osobowych, uzyskujecie do nich rozsądny dostęp, pozwalający na aktualizację, modyfikacje lub, jeśli jest to prawnie możliwe, usunięcie takich informacji. W szczególności: Podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące niego lub niej są przetwarzane, a jeśli tak jest, prawo do dostępu do danych osobowych oraz do następujących informacji: (a) o celach przetwarzania; (b) o kategoriach danych osobowych, których sprawa dotyczy; (c) o odbiorcach lub kategoriach obiorców, którym ujawniono lub którym zostaną ujawnione dane osobowe, w szczególności o odbiorcach w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; (d) gdy to możliwe, o przewidywanym okresie przechowywana danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach stosowanych celem ustalenia takiego okresu; (e) o istnieniu prawa do żądania od administratora skorygowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych, lub do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (f) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (g) gdy dane osobowe nie są odbierane od podmiotu danych, do wszelkich dostępnych informacji na temat ich źródła; (h) o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22(1) i (4) oraz, co najmniej w takich przypadkach, do znaczących informacji na temat zaangażowanej logiki, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY WASZE DANE OSOBOWE

Uznajemy i poważanie traktujemy naszą odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych, które powierzacie Althea, przed ich utratą, nieprawidłowym użyciem lub nieupoważnionym dostępem. Althea stosuje różnorodne technologie zabezpieczeń i procedury organizacyjne, wspomagające ochronę waszych danych osobowych. Przykładowo, korzystamy z kontroli dostępu, zabezpieczeń typu firewall oraz bezpiecznych serwerów, a także szyfrujemy pewne rodzaje danych, na przykład informacje finansowe i inne wrażliwe dane.

SPECJALNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Ogólnie rzecz ujmując, nasze witryny internetowe nie są adresowane do dzieci poniżej 16 roku życia; nasza polityka zgodności z prawem wymaga zgody rodzica lub opiekuna przed pobraniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem informacji o dziecku. Zdecydowanie zalecamy, by rodzice zapewnili aktywny nadzór nad czynnościami swoich dzieci dokonywanymi online. Jeśli uważacie, że pobraliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

ZMIANY DO NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Informacja o polityce prywatności może być przez nas aktualizowana od czasu do czasu i mogą być publikowane jej rewizje. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po publikacji zrewidowanej Informacji o polityce prywatności. Jeśli nastąpi zmiana Informacji o polityce prywatności w sposób mający znaczący wpływ na postępowanie przez nas z danymi osobowymi, nie wykorzystamy informacji osobowych, które uprzednio zgromadziliśmy, w sposób opisany w nowej polityce, bez dostarczenia powiadomienia i/lub uzyskania waszej zgody, jak będzie to stosowne. Pomniejsze zmiany do niniejszej polityki, niemające znaczącego wpływu na korzystanie przez nas z danych osobowych, nie wymagają powiadomienia lub zgody. Zachęcamy was do okresowego przeglądania tej strony, w celu zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat naszych praktyk w zakresie polityki prywatności. Informacja o polityce prywatności została zaktualizowana na dzień wejścia w życie wskazany powyżej.