Łączymy siły, aby uzyskać lepsze wyniki: firma Althea zapewnia efektywne rozwiązania dla firm prywatnych oraz instytucji sektora publicznego. Razem możemy osiągnąć wszystko.

Bliska współpraca między organizacjami publicznymi i prywatnymi jest jedną z najskuteczniejszych dróg do finansowania innowacji w branży medycznej.

PPP to długoterminowa umowa między organem publicznym i prywatnym przedsiębiorstwem w celu pozyskania dobra publicznego lub usługi. Strona prywatna odpowiada za zaprojektowanie, dostarczenie, finansowanie i konserwację, przyjmując na siebie zasadnicze ryzyko finansowe i operacyjne, a w zamian czerpie korzyści z podziału kosztów.

Organy publiczne z kolei zwiększają swoją siłą nabywczą. Równocześnie pozwalają prywatnym przedsiębiorcom wprowadzać innowacje w zakresie świadczenia usług, rozwijać je i utrzymywać oraz zarządzać nim w ramach zakresu kontraktu.

W tym scenariuszu firma Althea pełni funkcję strategicznego dostawcy oraz długoterminowego partnera w zakresie jakości pomocy, elastyczności finansowej, efektywności organizacyjnej i osiągania coraz lepszych wyników biznesowych.

Odpowiednio ustalona współpraca z firmą Althea gwarantuje stałość kosztów, obniża ryzyko oraz pozwala lepiej planować inwestycje w innowacje i zasoby kliniczne. Zwiększa to również długofalową wartość przedmiotowych usług.

Do dziś PPP pozwalają na osiąganie wspólnych celów oraz dzielenie ryzyka, odpowiedzialności, zasobów, kompetencji i korzyści, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach opieki zdrowotnej.

Model partnerstwa publiczno-prywatnego firmy Althea opiera się na trzech filarach:

  • Outsourcing zarządzania wyposażeniem medycznym pochodzącym od różnych producentów
  • Odnowienie zaawansowanych technologii
  • Ocena i pozyskanie technologii
  • Dodatkowe usługi (RIS/PACS, najem operacyjny, szkolenia, outsourcing personelu itp.)
  • Elastyczność w definiowaniu wachlarza usług i technologii
  • Okres kontraktu serwisowego dłuższy niż w przypadku standardowych kontraktów wielu producentów
  • Stała roczna cena serwisu uwarunkowana wykonaniem wszystkich usług zawartych w kontrakcie
  • Kompleksowe warunki działania partnerstwa dotyczące wszystkich kwestii i uzgodnione na samym początku współpracy
  • Możliwość planowania dostosowanych rozwiązań w ramach jednego kontraktu

Dlaczego warto wybrać nasze usługi?

ZAUFANIE
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG

Go beyond with us

Skontaktuj się z naszym personelem i dowiedz się więcej.