Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to nowatorskie podejście do ciągle rosnących wymagań organizacji opieki zdrowotnej i jeden z najbardziej obiecujących modeli finansowania udanych innowacji w zakresie opieki. PPP łączy potrzeby podmiotów publicznych ze zdolnościami technicznymi i finansowymi sektora prywatnego, co pozwala osiągać wspólne cele lub podejmować się określonych zadań. Podmioty dzielą ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach opieki zdrowotnej.

PPP to długoterminowa umowa między organem publicznym i prywatnym przedsiębiorstwem w celu pozyskania dobra publicznego lub usługi. Strona prywatna odpowiada za zaprojektowanie, dostarczenie, finansowanie i konserwację, przyjmując na siebie zasadnicze ryzyko finansowe, techniczne i operacyjne. W zamian czerpie korzyści z podziału kosztów, otrzymuje też wynagrodzenie za świadczone usługi.

Organy publiczne wspierają sektor prywatny swoją siłą nabywczą i precyzyjnym określeniem celów dla kształtowania optymalnego systemu opieki zdrowotnej. Równocześnie pozwalają prywatnym przedsiębiorcom wprowadzać innowacje, rozwijać, zachowywać i zarządzać świadczeniem usług w ramach zakresu kontraktu.

Althea promuje model PPP, który wspiera podmioty świadczące opiekę zdrowotną w zakresie finansowych i operacyjnych wymagań dotyczących zarządzania zasobami medycznymi. Skrojony na miarę model biznesowy sprawia, że Althea jako strategiczny dostawca i długoterminowy partner zapewnia poszanowanie wartości w procesie opieki, elastyczność finansową, wydajność organizacyjną i usprawnienie działania. Odpowiednio ustalona współpraca z Altheą gwarantuje stałość kosztów, obniża ryzyko, pozwala lepiej planować inwestycje w innowacje i zasoby kliniczne, a także zwiększa długofalową wartość przedmiotowych usług.

Model partnerstwa Althea charakteryzuje:

Oferowane usługi

 • zarządzanie urządzeniami szpitala na podstawie zewnętrznego serwisu wielu marek
 • odnowienie zaawansowanych technologii
 • ocena i pozyskanie technologii
 • dodatkowe usługi (RIS/PACS, najem operacyjny, szkolenia, outsourcing personelu itp.)

Wygodne warunki kontraktu i płatności

 • duża elastyczność w definiowaniu wachlarza usług i technologii
 • okres kontraktu serwisowego dłuższy niż w przypadku standardowych kontraktów wielu marek
 • stała roczna cena serwisu, uwarunkowana wykonaniem wszystkich usług zawartych w kontrakcie

Wyjątkowe korzyści w porównaniu do standardowych kontraktów

 • kompleksowe warunki dotyczące wszystkich kwestii i uzgodnione między stronami na samym początku współpracy
 • możliwość planowania szczególnych, dostosowanych rozwiązań w jednym kontrakcie
 • podział ryzyka finansowego i operacyjnego
 • kompleksowe wsparcie projektu przez dedykowanych ekspertów, zorientowane na zapewnienie długoterminowych rezultatów.

Otrzymujesz:

 • Projekt rozwiązań dostosowanych do potrzeb
 • Stały dostęp do nowoczesnej technologii
 • Długoterminową podstawę stałego świadczenia najlepszej opieki zdrowotnej
 • Podział ryzyka finansowego i technicznego 
 • Jeden kontrakt dla wszystkich technologii i usług 
 • Dużą elastyczność rozwiązań finansowych i planowanych inwestycji
 • Optymalizacja kosztów wdrożenia i zarządzania technologią
 • Remarketing zbędnego sprzętu

Skontaktuj się z nami