Agnieszka Weiner

Dyrektor Sprzedaży

Agnieszka dołączyła do zespołu ALTHEA Polska w kwietniu 2011 roku. Jej doświadczenie w sektorze healthcare przekracza 10 lat. Agnieszka stopień magistra finansów i rachunkowości uzyskała po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz tytuł inżyniera biomedycznego zdobyła podczas studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od listopada 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży, nadzorując i koordynując pracę zespołu handlowców, działu przetargów oraz działu obsługi klienta. Jej zdolności komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętność zindywidualizowanego podejścia do każdego projektu przekładają się na możliwość sprostania oczekiwaniom naszych Partnerów.

 

Marcin Górny

Dyrektor Serwisu MR

Marcin pełni funkcję Dyrektora Serwisu MR. Jest związany z firmą ALTHEA Polska od jej początków a jego doświadczenie z sektorem diagnostyki obrazowej sięga 15 lat. Po ukończeniu specjalności Elektroniki Biomedycznej Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej zaczynał swoją aktywność zawodową jako inżynier serwisu aparatury medycznej i przez wiele lat zdobywał doświadczenie w tej branży. Jego specjalizacją jest serwis rezonansu magnetycznego w zakresie interwencji serwisowych oraz instalacji sprzętu. Następnie jako Leader, a od dwóch lat jako Dyrektor Serwisu MR wspiera technicznie, koordynuje i nadzoruje pracę zespołu inżynierów serwisu w ALTHEA Polska oraz w Medical Equipment Solutions & Applications Sagl.

 

Adam Stolorz

Dyrektor Serwisu TK i IT

Adam jest członkiem zespołu ALTHEA Polska od początku jej działalności. W roku 2003 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Pracę w branży urządzeń medycznych rozpoczął w 2009 jako inżynier serwisu w firmie ALTHEA Polska. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Serwisu TK i IT. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stanowi wsparcie dla zespołu inżynierów serwisu Grupy ALTHEA oraz jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie działań zespołu inżynierów serwisu tomografii komputerowej i IT w ALTHEA Polska.

 

Anna Pytel

Manager HR

Anna dołączyła do zespołu ALTHEA w czerwcu 2010 roku i od tego czasu pełniła szereg różnorodnych funkcji w ramach struktury firmy, między innymi Managera ds. Finansów i HR. Obecnie pełni funkcję Managera HR. Od dwunastu lat pracuje w branży medycznej, zdobywając szeroką wiedzę i znajomość w danym sektorze, a jej bogate doświadczenie stanowi podstawę zapobiegającego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku opieki zdrowia.

 

Paweł Lichota

Manager Magazynu i Logistyki,
Zarządca Obiektu

Paweł pełni funkcję Managera Magazynu i Logistyki oraz Zarządcy Obiektu. Ma bogate ośmioletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i pełnieniu funkcji kierowniczych. Paweł pracuje w ALTHEA Polska od marca 2016 roku. Jest odpowiedzialny za logistykę magazynu, zarządzanie flotę samochodową oraz budynkiem. Jego doświadczenie i zdolności organizacyjne są nieocenione w codziennym funkcjonowaniu firmy.

 

Mirosław Mitrenga

Dyrektor Finansowy

Mirosław Mitrenga pełni funkcję dyrektora finansowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest również członkiem Association of Certified Chartered Accountants (FCCA) z wieloletnim doświadczeniem zarówno w audycie, jak i na stanowisku dyrektora finansowego w kilku przedsiębiorstwach.