Agnieszka Weiner

Dyrektor Sprzedaży

Agnieszka dołączyła do zespołu ALTHEA Polska w kwietniu 2011 roku. Jej doświadczenie w sektorze healthcare przekracza 10 lat. Agnieszka stopień magistra finansów i rachunkowości uzyskała po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz tytuł inżyniera biomedycznego zdobyła podczas studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od listopada 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży, nadzorując i koordynując pracę zespołu handlowców, działu przetargów oraz działu obsługi klienta. Jej zdolności komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętność zindywidualizowanego podejścia do każdego projektu przekładają się na możliwość sprostania oczekiwaniom naszych Partnerów.

 

Maciej Waligóra

Dyrektor Serwisu MR

Maciej jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Ukończył z tytułem magistra inżyniera kierunek Automatyka i Robotyka ze specjalnością Mechatronika na Wydziale Mechanicznym. Jego doświadczenie zawodowe w sektorze aparatury medycznej przekracza 13 lat. W firmie Althea swoją działalność zawodową rozpoczął w 2013 roku jako inżynier serwisu urządzeń do diagnostyki obrazowej metodą rezonansu magnetycznego. Następnie objął stanowisko Głównego Specjalisty ds. serwisu MR. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Serwisu MR, nadzorując, koordynując i wspierając technicznie pracę zespołu inżynierów serwisu Althea Polska w zakresie modalności rezonansu magnetycznego.

 

Adam Stolorz

Dyrektor Serwisu TK i IT

Adam jest członkiem zespołu ALTHEA Polska od początku jej działalności. W roku 2003 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Pracę w branży urządzeń medycznych rozpoczął w 2009 jako inżynier serwisu w firmie ALTHEA Polska. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Serwisu TK i IT. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stanowi wsparcie dla zespołu inżynierów serwisu Grupy ALTHEA oraz jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie działań zespołu inżynierów serwisu tomografii komputerowej i IT w ALTHEA Polska.

 

Joanna Plewik

Manager HR

Joanna Plewik zajmuje stanowisko HR Managera. W strukturach ALTHEA jest od niedawna, jednak posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie kreowania polityki personalnej w dużych spółkach. Oprócz wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa pracy, posiada kwalifikacje z zakresu psychologii zdobyte na Wydziale Uniwersytetu Śląskiego. Joanna posiada doskonałe umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne.

Za sukcesem firmy stoi praca całego zespołu – to myśl przewodnia jej działania.

 

Mirosław Mitrenga

Dyrektor Finansowy

Mirosław Mitrenga pełni funkcję dyrektora finansowego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest również członkiem Association of Certified Chartered Accountants (FCCA) z wieloletnim doświadczeniem zarówno w audycie, jak i na stanowisku dyrektora finansowego w kilku przedsiębiorstwach.