Nasze usługi cechuje zaufanie klientów, ponieważ spełniają najwyższe standardy, by zapewnić najwyższą jakość i pełną niezawodność urządzeń medycznych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Projektowane i świadczone przez nas usługi zarządzania i konserwacji technologii medycznych są certyfikowane ISO 13485 i ISO 9001, by spełnić rygorystyczne wymagania branżowe i zachować wysoką wydajność usług.

Nasze systemy zarządzania jakością i środowiskiem dają pewność, że ciągle udoskonalamy przeprowadzane procesy. Otrzymywane certyfikaty potwierdzają sukces w tym obszarze.

Komunikat z dnia 22.03.2022r.

Zgodnie z Art. 32 c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że w związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywaną w 2021 roku przez Althea Polska sp. z o.o., na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych, stwierdzono, iż pracownicy oraz ogół ludności nie otrzymali dawek przekraczających przyjęte ograniczniki dawek. Działalność wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdza się, że działalność w 2021 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Certyfikaty Althea Polska

ISO 9001

System Zarządzania Jakością

ISO 13485

System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych